ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε (σε μορφή PDF) το τελικό πρόγραμμα του 13ου  Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ε.Β.