ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνολικές Εγγραφές: 79

Entry creation date Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο Email Είδος εργασίας Τίτλος Θεματική Ενότητα (επιλέξτε) Επιθυμώ η παρουσίαση της εργασίας να γίνει: Είστε ο εισηγητής της εργασίας;
29/10/2022 at 7:31 μμ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 6985608202 gmandilara@uniwa.gr Προφορική ή αναρτημένη εργασία Διερεύνηση τροφιμογενούς επιδημίας από Salmonella enterica enterica ser. Give Τρόφιμα Με φυσική παρουσία ΟΧΙ
29/10/2022 at 7:02 μμ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 6985608202 gmandilara@uniwa.gr Προφορική ή αναρτημένη εργασία Εργαστηριακή διερεύνηση υδατογενούς επιδημίας από Salmonella enterica enterica ser. Bovismorbificans Τρόφιμα Με φυσική παρουσία ΟΧΙ
24/10/2022 at 7:54 μμ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΛΥ 6985715304 marchristou87@gmail.com Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Μελέτη ανάπτυξης προνυμφών Alphitobius diaperinus σε υπόστρωμα με μίγμα αρωματικών φαρμακευτικών φυτών Περιβάλλον Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
24/10/2022 at 3:35 μμ Μπάιτελμαν Ανδρεανή 0035799846177 baytel@ucy.ac.cy Αποκλειστικά Προφορική Εργασία Η συνεισφορά των επιστημολογικών πεποιθήσεων μαθητών Γ΄ Λυκείου στις πεποιθήσεις τους για τη βιολογική εξέλιξη των οργανισμών Εκπαίδευση Διαδικτυακά ΝΑΙ
24/10/2022 at 12:02 πμ Τσιφιντάρης Μαργαρίτης 6973346323 mtsifintaris@gmail.com Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Mακρά μη-κωδικοποιά RNA ως ρυθμιστές στο έμφραγμα του μυοκαρδίου Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 11:58 μμ Τριανταφύλλου Χαρίσιος 6979699247 charisiostriantafyllou@gmail.com Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Επικαιροποίηση του annotation σε μη-κωδικοποιά RNA που επάγονται σε συνθήκες οξειδωτικού στρες Υγεία Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 11:50 μμ Τασιοπούλου Ανδρονίκη 6972447662 andronikitasio@gmail.com Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός εξωσωμάτων μητρικού γάλακτος Υγεία Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 10:45 μμ Σαμαρτζά Ιουλιέττα Ελευθερία 6984828370 isamartza@gmail.com Προφορική ή αναρτημένη εργασία Αλυσίδα αξίας για τις ελληνικές τουλίπες: Από τη διασπορά και το διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο στην ολοκληρωμένη διατήρηση απειλούμενων-προστατευόμενων ειδών και την πολύπλευρη έρευνα για αειφορική αξιοποίηση Έρευνα Με φυσική παρουσία ΟΧΙ
23/10/2022 at 10:27 μμ Παταβού Βικτώρια 6986725345 patavouvictoria@gmail.com Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Αναγνώριση και κατασκευή νέων ισχυρών υποκινητών στη Yarrowia lipolytica για βιοζυμώσεις με βάση τη γλυκερόλη Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 10:27 μμ Γεωργιάδης Ιωάννης 6982173697 georgiais@bio.auth.gr Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Αναγνώριση και κατασκευή νέων ισχυρών υποκινητών στη Yarrowia lipolytica για βιοζυμώσεις με βάση τη γλυκερόλη Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 10:24 μμ ΡΑΠΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6978495242 gnt13@yahoo.gr Αποκλειστικά Προφορική Εργασία Συγκριτική in vivo και in vitro ανάλυση της λειτουργίας των Νευρικών Βλαστικών Κυττάρων του ενήλικου εγκεφάλου, εργαστηριακών μυών και πληθυσμών αγρίων Mus musculus domesticus Εκπαίδευση Διαδικτυακά ΝΑΙ
23/10/2022 at 10:14 μμ Καϊρης Στέφανος 6948068080 stefkairis@hotmail.com Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Μελέτη της αγχώδους συμπεριφοράς ενηλίκων αρσενικών μυών μετά τη χορήγηση Κανναβιδιόλης Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 10:10 μμ Γιαννακοπούλου Αρχοντούλα 6988607527 arxontoula.gian@gmail.com Αποκλειστικά Προφορική Εργασία In vitro συνθετική βιολογία: Ανάπτυξη ενός καινοτόμου πολυενζυμικού νανοβιοκαταλυτικού συστήματος για τη βιομετατροπή του CO2. Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 10:02 μμ Αργυριάδου Νικολέτα 6985800463 nikoargy3@mbg.duth.gr Προφορική ή αναρτημένη εργασία Προγνωστική και θεραπευτική χρησιμότητα της 25 – υδροξυκαλσιφερόλης D3 ορού σε ασθενείς με Covid-19: θεωρητική ή εφικτή; Υγεία Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 9:50 μμ Σαμαρά Γεωργία 6980826049 bl01912@uoi.gr Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Αγκίστρωση της λιπάσης LIP2 στην κυτταρική επιφάνεια της Yarrowia lipolytica για κατασκευή καινοτόμων βιοκαταλυτών με εφαρμογή στην παραγωγή βιοντίζελ Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 9:44 μμ Παναγιωτίδου Ελευθερία 6985563185 elefthedp@bio.auth.gr Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Αγκίστρωση της λιπάσης LIP2 στην κυτταρική επιφάνεια της Yarrowia lipolytica για κατασκευή καινοτόμων βιοκαταλυτών με εφαρμογή στην παραγωγή βιοντίζελ Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 9:33 μμ Ανέστη Μαρία 6977842650 anestimaria@gmail.com Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Ο ρόλος της αλληλεπίδρασης μεταξύ αιμοπεταλίων και νευρικών βλαστικών και προγονικών κυττάρων του ενήλικου εγκεφάλου, στη φωλεά της Υποεπενδυματικής Ζώνης στην ομοιόσταση, αλλά και ύστερα από απομυελίνωση του μεσολοβίου Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 8:38 μμ Kιούση Δέσποινα Ευγενία 6972522824 dkiousi@mbg.duth.gr Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Διερεύνηση της στάσης Βιοεπιστημόνων του Δ.Π.Θ. σχετικά με τις αρχές Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 8:31 μμ Παντελή Νικόλας 6948429905 nkpanteli@bio.auth.gr Προφορική ή αναρτημένη εργασία Επίδραση της διατροφικής προσθήκης προνυμφών Tenebrio molitor που εκτράφηκαν με συστατικά αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών στην έκφραση πρωτεϊνών Hsps και MAPKs της τσιπούρας Sparus aurata Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 8:02 μμ Ανδρουτσοπούλου Θεοδοσία 6906261882 theodosia.and@gmail.com Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Συγκριτική, in vivo και in vitro, ανάλυση της λειτουργίας των Νευρικών Βλαστικών και Προγονικών Κυττάρων του ενήλικου εγκεφάλου εργαστηριακών μυών και άγριων τρωκτικών του γένους Microtus Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 7:42 μμ ΛΟΥΚΜΑΚΙΑ ΣΟΦΙΑ 6981838408 sophialook98@gmail.com Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Μελέτη της αλληλεπίδρασης μιας νευροειδικής μεθυλοτρανσφεράσης της αργινίνης και της μεθυλοτρανσφεράσης της αργινίνης 1 Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 7:36 μμ ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6984321965 georgekalabu@hotmail.gr Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Μία in-vitro μελέτη της αντικαρκινικής δράσης των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων σε καρκινικές και φυσιολογικές κυτταρικές σειρές Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 6:33 μμ Ερμογένους Αντρέας 6988395235 antrermo@mbg.duth.gr Προφορική ή αναρτημένη εργασία Χημικός και βιολογικός χαρακτηρισμός του αιθανολικού εκχυλίσματος φύλλων του φυτού Haberlea rhodopensis Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 6:11 μμ ΚΙΡΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6986307072 alexandrakirtsou@gmail.com Προφορική ή αναρτημένη εργασία Ex vivo έκπτυξη HUDEP-2 και CD34+ τροποποιημένων κυττάρων με την εισαγωγή μιας κασέτας έκφρασης της συνθετικής πρωτεΐνης F36Vmpl Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ
23/10/2022 at 4:34 μμ ΣΑΡΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6973182137 sarafi.elef@gmail.com Αποκλειστικά Αναρτημένη Εργασία Διερεύνηση σηματοδοτικών μονοπατιών και γονιδίων που εμπλέκονται στη βιολογία των κοκκωδών κυττάρων και στην ωρίμανση του ωοθυλακίου Έρευνα Με φυσική παρουσία ΝΑΙ