ΒΡΑΒΕΙΟ"ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ"

Η Π.Ε.Β., αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προσπάθειες και την επιδίωξη αριστείας από νέους Έλληνες επιστήμονες στο χώρο της Βιολογίας, παρά τις δύσκολες σημερινές συνθήκες, έχει καθιερώσει βραβείο, με σκοπό να ενισχύσει και να επιβραβεύσει το δημιουργικό πνεύμα των νέων συναδέλφων.

Το βραβείο, το οποίο απονέμεται κάθε δύο χρόνια, φέρει την επωνυμία «ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ», προς τιμή του διεθνώς καταξιωμένου Βιολόγου, Ερευνητή και Δάσκαλου με την εξαιρετική συμβολή τόσο στην ερευνητική πορεία της σύγχρονης Βιολογίας, όσο και σε εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά ζητήματα. Τον συνάδελφό μας που ενέπνευσε γενεές βιολόγων και δημιούργησε στη χώρα μας ένα φυτώριο επερχόμενων γενεών.

Το βραβείο τελεί από το 2018 υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Κρήτη), πρωτεργάτης της ίδρυσης του οποίου ήταν ο Φώτης Καφάτος.

 Οι προϋποθέσεις για συμμετοχή είναι οι παρακάτω:

  1. Αιρετότητα των υποψηφίων: Πτυχιούχοι, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες ηλικίας έως 40 ετών (με θετικότερο πρόσημο κρίσης στους νεώτερους συναδέλφους) με ελληνική ιθαγένειας και ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η εργασία μπορεί να αφορά οποιοδήποτε πεδίο (ή κλάδο) της Βιολογίας.
  2. Πρωτότυπη εργασία που δημοσιεύτηκε κατά τη χρονική περίοδο 2021-2022 ή έχει γίνει αποδεκτή προς δημοσίευση σε έγκριτο περιοδικό υψηλής απήχησης.
  3. Ο υποψήφιος/α πρέπει να προταθεί (nomination) από πρεσβύτερο επιστήμονα του κλάδου που ΔΕΝ είναι συν-συγγραφέας της εργασίας που θα κριθεί.

Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

(α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου/ας και δήλωση ότι είναι ενήμερος για την πρόταση,

(β) Αντίγραφο (PDF file) της εργασίας που προτείνεται για βράβευση,

(γ) Κριτήρια και σαφή τεκμηρίωση της γνώμης ότι η εργασία αποτελεί σημαντική προσφορά στην επιστήμη (έως μια σελίδα),

(δ) Ανάλυση της καθοριστικής συμμετοχής/συμβολής του υποψηφίου στην υλοποίηση της εργασίας (έως μία σελίδα).

Σε περίπτωση που, εκτός από τον διευθυντή/ρια του εργαστηρίου, υπάρχουν και άλλοι συν-συγγραφείς, πρέπει να δηλώσουν με επιστολή τους (που θα περιληφθεί στην πρόταση) ότι η συμμετοχή του υποψηφίου/ας (πρώτος/η συγγραφέας) ήταν πρωτεύουσας σημασίας συγκριτικά με τη δική τους. Αν τυχόν υπάρχουν δύο πρώτοι συγγραφείς με ίση προσφορά (co-first authorship), θα πρέπει να προταθούν και οι δύο, και αν είναι πρώτοι στην τελική αξιολόγηση, θα μοιραστούν το βραβείο.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (e-mail attachments) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας της ΠΕΒ: grammateia@gmail.com

Η επιλογή των καλύτερων εργασιών θα γίνει από επιστημονική επιτροπή που θα συστηθεί από το ΔΣ της ΠΕΒ.

Η απονομή του βραβείου θα γίνει από εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, του ΙΤΕ, της Επιτροπής Αξιολόγησης και της ΠΕΒ, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στα πλαίσια του Συνεδρίου της ΠΕΒ την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022. Ταυτόχρονα, εκτός από την απονομή του βραβείου στην καλύτερη υποψηφιότητα, θα απονεμηθεί και ένας έπαινος στην υποψηφιότητα που θα έπεται στην αξιολόγηση.

Το βραβείο/α Αριστείας στη Βιολογία «ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ» συνοδεύεται από το συνολικό ποσό των 2000€, συνεισφορά της ΠΕΒ και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ενώ στο σύνολο των βραβευθέντων θα αποδοθούν συγγράμματα αξίας 1.000€, προσφορά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Οι προτάσεις των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν άμεσα, μόλις η παρούσα ανακοίνωση αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Ε.Β.