ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μετακινώντας το ποντίκι πάνω από κάθε μικρογραφία φαίνεται το όνομα του δημιουργού (ή εισηγητή) του e-poster και μια μικρή περιγραφή. Κάνοντας κλικ πάνω μπορείτε να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος. Για καλύτερη ανάλυση, δείτε την παρούσα σελίδα σε υπολογιστή και όχι σε φορητή συσκευή.

Κάτω από τις εικόνες υπάρχει ειδική φόρμα για υποβολή ερωτήματος προς τον δημιουργό/εισηγητή του e-poster. Οι απαντήσεις των πιθανών ερωτημάτων σας είναι αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών/εισηγητών. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν εμπλέκεται καθόλου στη διαδικασία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

E-Poster ερωτήσεις
Το email που θα απαντήσει ο δημιουργός του e-poster σε πιθανή ερώτησή σας.
Σε ποιον/ποιους από τους δημιουργούς απευθύνεται η ερώτησή σας; Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν πατώντας το πλήκτρο CTRL στο πληκτρολόγιό σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή στο Συνέδριο θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής φόρμας στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Δεν θα γίνονται εγγραφές μετά τις 8/12/2022 και ώρα 20:00 αλλά ούτε και κατά την διάρκεια του Συνεδρίου.

Η πληρωμή της συνδρομής προηγείται της εγγραφής στο συνέδριο

Α. Εγγραφή στο συνέδριο 

  1. Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου ως σύνεδρος, παρακαλούμε εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην αντίστοιχη διαθέσιμη Φόρμα (Εγγραφή Συνέδρου) στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://13pev.pev.gr/
  2. Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε εργασία ως εισηγητής/εισηγήτρια, παρακαλούμε ΠΡΩΤΑ εγγραφείτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην αντίστοιχη διαθέσιμη Φόρμα (Εγγραφή Συνέδρου) στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://13pev.pev.gr/. Στην συνέχεια υποβάλετε την εργασία σας στο σχετικό πεδίο. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε εγγραφεί ως σύνεδρος προηγουμένως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα χρειαστεί να επισυνάψετε το αποδεικτικό κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού εγγραφής (εάν έχετε κάνει τραπεζική κατάθεση) και τη φοιτητική σας ταυτότητα (εάν είστε φοιτητής).

Β. Πληρωμή Συνδρομής

Μπορεί να γίνει επιλέγοντας στην σχετική φόρμα έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

Α) με τραπεζική κατάθεση

Για την κατάθεση χρημάτων στην τράπεζα, μπορείτε να μεταφέρετε το τελικό ποσό εγγραφής στον παρακάτω λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογ. : 6749 -113614- 229

IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229

Δικαιούχος : Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

Στην συνέχεια υποβάλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας εγγραφής

Β) μέσω πιστωτικής κάρτας από την ιστοσελίδα της ΠΕΒ (πατήστε: https://pev.gr/shop/).